OBJEDNÁNÍ NA KARTY

Na výklad karet je možno se objednat pouze a výhradně telefonicky, na telefonním čísle 603 858 727

Z důvodu velké pracovní vytíženosti nejsem schopna odpovídat na vaše případné e-maily, SMS, nebo vykládat karty po telefonu.

Pokud nedorazíte nebo se z objednaného termínu omluvíte pozdě (méně než 24 hodin předem), bude vám poskytnut náhradní termín pouze po plné úhradě propadlého termínu.

Děkuji předem za pochopení, ale toto omezení je v zájmu maximální úrovně poskytovaných služeb.