Jak fungují rodinné konstelace

konstelace

My všichni chceme být šťastní a svobodní. Mnoho z nás věří, že těchto kvalit můžeme dosáhnout úspěchem ve vnějším světě. Překážky tedy hledáme vně – ve své rodině, v lidech a situacích. Když zjistíme, že možnost naplnění i to, co nám v něm brání, leží uvnitř, začneme se na život, naší rodinu a na sebe sama dívat novýma očima.

V naší moderní společnosti žije mnoho lidí ve stále větší nezávislosti či dokonce izolaci s postojem: „žiji si svůj život“. Takový vývoj ale nepřináší lidem více štěstí. V systémové terapii se zjistilo, že spojení se členy naší rodiny a jejich osudy je mnohem silnější, než jsme si vědomi. Dále se ukázalo, že v rodinném systému funguje přirozený řád, v této práci jej nazýváme řád lásky. Tento řád nás hluboce spojuje s předešlými generacemi a vším, co se v nich stalo.

Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům naší rodiny a jejich osudům.

Respektování tohoto řádu nám umožní stát v rodině na svém pravém místě. Cítíme svou sílu a také podporu rodiny. Tento řád lásky je v mnoha rodinách těžce poškozen. Důvodem je neschopnost vypořádat se se ztrátou, smrtí (především předčasnou), se svými rodiči, lidmi opačného pohlaví i bolestnými a násilnými zážitky z našeho dětství.

Tyto vlivy nejsou součástí našich emocí, necítíme je, proto je snadné jít proti tomuto řádu lásky.

Rodinné konstelace vynáší tento skrytý řád na světlo. Ukazuje, jak jsme ztotožněni s jiným členem našeho rodinného systému a zdali jsme na sebe převzali něčí pocity. Může to být např. Matčina či otcova nevyléčená bolest z lásky, která kdysi z nějakého důvodu skončila. Konstelace nás také může přivést k přijetí našich rodičů, jež jsme podvědomě odmítali či jimi opovrhovali. Můžeme přijmout to, co se nevydařilo. Najdeme způsob, jak se vymanit ze zmíněných ztotožnění.

Rodinné konstelace jsou silnou metodou práce s lidmi, která se dotýká samotného jádra věcí. Často má překvapivé účinky také na fyzickou nemoc. Jelikož však rodinné konstelace, tak jako každá terapie, mají svůj limit, vyléčení se nedá předem zaručit. Integrace toho, co konstelace ukázala probíhá dlouho. Je to proces trvající léta.

Trpělivost a pokora jsou dary rodinných konstelací modernímu člověku. Pokora, jež nám umožní odpoutat se od ego-mánie dnešní lidské společnosti, od iluze, že můžeme dělat cokoli a kdykoli. Můžeme samozřejmě dělat spoustu věcí. Jdeme-li však proti řádu lásky, my, naše děti či jejich děti za to později zaplatí.