Kvalifikační předpoklady

V letech 2005 – 2008 jsem absolvoval tříleté teoretické studium psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií – Pražské psychoterapeutické fakultě. Viz. Osvědčení PPF Teorie a Diplom PPF

V roce 2005 jsem absolvoval základní kurz Hlubinné abreaktivní psychoterapie HAP u Andreje Dragomireckého.

Od roku 2007 do roku 2011 jsem absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR v rámci studia na Pražské škole psychosociálních studií. Tento psychodynamický výcvik je součástí akreditovaného programu vzdělávání pro funkční specializaci psychoterapie ve zdravotnictví. Viz. Potvrzení PPF Výcvik

V roce 2007 jsem absolvoval kurz II. Hlubinné abreaktivní psychoterapie HAP u Andreje Dragomireckého.

V roce 2010 jsem absolvoval kurz metoda RUŠ 1. stupeň u Karla Nejedlého. Viz. Certifikát RUŠ

Od roku 2010 pracuji pod supervizí doc. MUDr. Mikoty CSc – subkatedra psychoterapie IPVZ.

V roce 2013 jsem absolvoval Kurz 2 metody RUŠ u Karla Nejedlého