Co je metoda RUŠ

HAP

Metoda RUŠ vychází z úvahy, že člověka v životě potká spousta příjemných událostí, ale bohužel také mnoho nepříjemných, bolestivých a traumatizujících zážitků, často ve vztazích s našimi nejbližšími.

Tyto traumatické zážitky a události můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin:
na ty, které můžeme ještě změnit – napravit, třeba nějakým organizačním opatřením nebo změnou přístupu – tady metoda RUŠ postupuje spíše směrem k poradenství a na ty, a těch je většina, které změnit nemůžeme, protože se odehrály v minulosti, v našem dětství, dospívání nebo třeba s našimi blízkými, kteří již nežijí. V těchto případech nám nezbývá nic jiného než na tyto události jen změnit úhel pohledu. Konfrontace, uhýbání před problémem ani nekonečné přemítání nad problémem žádnou úlevu nepřinese.

Co můžete změnit – změňte, co nemůžete změnit – na to změňte úhel pohledu.

Proces změny úhlu pohledu probíhá ve třech krocích. V prvním kroku skutečnost přijmeme, v druhém dochází k odpuštění a na závěr k osvobození. Tím je vztah ‘‘vyčištěn‘‘ a zbaven všech traumatických vzpomínek, které negativně ovlivňují vaše prožívání, chování a jednání v současnosti.

Metoda RUŠ využívá ty nejlepší postupy z metody individuální Hlubinné abreaktivní psychoterapie a kombinuje je s propracovaným vztahovým přístupem skupinové metody Rodinných konstelací. Tak metoda RUŠ tak překonává určitá omezení čistě individuální terapie HAP, v případech, kdy se nachází příčina vztahového problému vně klienta a na druhé straně se vztahový problém zpracuje komplexně v celé jeho dynamice v situaci, kdy by se Rodinné konstelace zřejmě spokojily s působením ‘‘skupinového energetického pole‘‘.

Je třeba si ovšem uvědomit, že člověk obvykle nemívá pouze jeden aktuální vztahový problém, ale že jeho současné problémy a psychická nepohoda mívají obvykle svojí příčinu v dětství, v problematickém vztahu třeba jen s jedním z rodičů. Současné problémy jsou často odrazem pocitů ublížení v raných vztazích, zejména s matkou a otcem. Pro celkové zlepšení stavu klienta je obvykle nezbytné nejprve vyčistit vztah s matkou a otcem a teprve poté se věnovat aktuálním problémům. To přináší nutnost absolvovat více než jedeno sezení s terapeutem.

Po absolvování metody RUŠ budete žít šťastný a spokojený život v harmonických vztazích s vašimi nejbližšími, sami se sebou i se všemi ostatními lidmi.

Metoda RUŠ pomáhá zejména ve vztahových problémech:

  • problémy v partnerských vztazích
  • nízké sebevědomí – vztah sám k sobě
  • problémy v primární rodině, vztahy s rodiči, sourozenci….
  • vztah ke svému tělu, nadváha, obezita, poruchy příjmu potravy
  • problémy v pracovních vztazích (s nadřízenými, podřízenými)
  • pocity viny – sebeúcta
  • strach ze smrti
  • vztah k penězům, majetku, finanční problémy