Co je hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP)

HAP

Hlubinná abreaktivní psychoterapie vychází z teorie, že se člověk skládá ze tří základních částí:
z ducha (paměť, vůle, vnímání, vědomí)
z psychiky (která zajišťuje komunikaci mezi duchem a organismem
z organismu (tělo, smysly)

V průběhu života člověka potká spousta příjemných událostí, ale bohužel také mnoho nepříjemných, bolestivých a traumatizujících zážitků. Některé z těchto zážitků, jsou spojeny s tak vysokou mírou fyzické bolesti nebo s tak hlubokým psychickým utrpením, zejména pokud je přímo ohrožen život člověka, že dochází ke stavu tak zvaného „ zúženého vědomí “. Ve stavu zúženého vědomí, případně bezvědomí ovšem nedojde k přerušení ukládání vjemů a pocitů do paměti. Tyto obvykle nepříjemné vjemy a pocity jsou ale do paměti uloženy s neúplným komentářem o této konkrétní události. Lidská paměť pracuje na principu asociací – vybavování si událostí na základě jejich podobnosti. V okamžiku, kdy se člověk někdy v budoucnosti setká s podobným vjemem nebo pocitem, dojde k restimulaci – vybavení nepříjemných pocitů, souvisejících s touto starou událostí z paměti do vědomí, ovšem bez patřičných souvislostí. Hlubinná abreaktivní psychoterapie se nesnaží nic z paměti vymazat, ani v paměti upravovat. Klient se pouze k této stresující události v paměti vrátí a s pomocí auditora si ji několikrát projde. Tak se v paměti vytvoří obdobná událost, ale s úplným komentářem. Vzpomínky na takovou událost již lidská psychika zpracovává správně a dojde k trvalému odstranění všech nepříjemných stavů, pocitů a traumat, souvisejících s touto událostí.

Minulé životy

Hlubinná abreaktivní psychoterapie není metoda založená na regresích do minulých životů. Mnoho auditů se omezí pouze na procházení událostí z nedávné minulosti, z dospívání, z dětství, maximálně z porodního traumatu. Případné průchody do událostí z minulých životů zde nejsou samoúčelné, ale závisí pouze na svobodné vůli, rozhodnutí a schopnostech klienta, si tyto události vybavit. Důvěra, případně nedůvěra klienta v existenci minulých životů nemá žádný vliv na úspěšnost této terapie.

Terapie se neprovádí v hypnóze a auditor s klientem nijak nemanipuluje, ani mu nepodsouvá žádné svoje názory nebo komentáře. Vše se děje při plném vědomí, auditor klientovi naslouchá a je klientovi pouze oporou při procházení obtížných a bolestných životních událostí.

Je třeba si ovšem uvědomit, že člověk obvykle nemívá pouze jeden jediný problém, ale i další problémy a traumata, která si po odstranění toho nejpalčivějšího začíná více uvědomovat. Pro celkové zlepšení stavu klienta je obvykle nezbytné absolvovat více než jeden audit (sezení s terapeutem).

Výsledkem auditů pomocí HAP je trvalé a nevratné zlepšení fyzické a zejména psychické kondice klienta, nárůst vitality a celkové zlepšení kvality života.

V čem Vám může HAP pomoci:

– problémy v partnerských vztazích
– nízké sebevědomí
– strach z řízení auta
– problémy v rodinných vztazích
– nenávist k sobě
– strach z hadů, pavouků
– problémy v práci
– pocity viny
– strach ze smrti
– nenávist k lidem
– deprese
– strach z rozhodování